Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

29-01-2014

Ανακοίνωση

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (εκκρεμεί προς δημοσίευση) επεκτείνεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας και σε ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες εισφορές τους και είναι συνεπείς με τους όρους των ρυθμίσεων.

 Η απόφαση αυτή υλοποιεί πρόταση του Δ.Σ Ο.Α.Ε.Ε και αίτημα των ασφαλισμένων του και διευρύνει την κοινωνική προστασία στο χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών.