Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Κατασκηνώσεις ΤΑΝΤΠ - ΟΑΕΕ 2013

Σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση αρ. 193 της 35/28-3-2013 συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΕΕ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αρ. 309 της 38/23-5-2013 συνεδρίασης του ίδιου οργάνου και ισχύει, θα φιλοξενηθούν και φέτος σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων της Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Ο.Α.Ε.Ε. (Κλάδος Κύριας ασφάλισης πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.) γεννηθέντα από 1.1.1999 - 31.12.2007.

Οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, ορίσθηκαν για το διάστημα  από 14-6-2012 έως και 19-6-2012. Ώρες προσέλευσης υποβολής των αιτήσεων από 10 π.μ. έως 1 μ.μ.

Κατεβάστε τα παρακάτω έντυπα:

Οδηγίες κατασκηνώσεων 2013
Δελτίο συμμετοχής 2013
Ονόματα κατασκηνώσεων 2013