Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παράταση Απογραφής συνταξιούχων Τομέων του ΟΑΕΕ (ΤΑΝΤΠ, ΤΕΑΑ,ΤΕΑΠΥΚ)

Σας ενημερώνουμε ότι η απογραφή των συνταξιούχων μας παρατείνεται μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.