Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Αλλαγή Εισφορών Παλαιών Ασφαλισμένων ΤΑΝΠΥ

 Η Εισφορά του Κλάδου Υγείας που αφορά τους Παλαιούς Ασφαλισμένους του ΤΑΝΠΥ, από 01-07-2009 ανέρχεται στο ποσό των 90,00 ευρώ.

 Οι εισφορές του Κλάδου Σύνταξης παραμένουν οι ίδιες για το έτος 2009.

  Για τους Νέους Ασφαλισμένους οι εισφορές στους Κλάδους Υγείας και Σύνταξης παραμένουν αμετάβλητες.