Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Ανακοίνωση σχετικα με την εισφορά υπερ ΟΑΕΔ για το 2012

Σε συνέχεια της από 14873/23-9-2011 ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται και για το έτος 2012 η καταβολή της επιπλέον μηνιαίας εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., ύψους 10,00 ευρώ  (12 μήνες ανά έτος), παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Κλάδου Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.3986/2011.
Για οποιαδήποτε αλλαγή επί του θέματος θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.