Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ









 
 
Ανακοινώσεις
 
2/18/2013 Σας ενημερώνουμε ότι η απογραφή των συνταξιούχων μας παρατείνεται μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013....

10/1/2012

Μόνο για τους ασφαλισμένους ΤΑΝΠΥ (ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ)

...


1/10/2012 Σε συνέχεια της από 14873/23-9-2011 ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται και για το έτος 2012 η καταβολή της επιπλέον μηνιαίας εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., ύψους 10,00 ευρώ  (12 μήνες ανά έτος), παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Κλάδου Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.3986/2011....

9/23/2011 Από 1-1-2011, παράλληλα με τις μηνιαίες εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Κλάδου Υγείας, είναι υποχρεωτική  η καταβολή μίας  επιπλέον εισφοράς ύψους 10 ευρώ για όλους τους ασφ/νους - ΠΑΛΑΙΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ - σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ΟΑΕΔ....

4/27/2011 Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους Νέους και για τους Παλαιούς ασφαλισμένους. ...

9/30/2010 Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 18 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α’/15-7-10)...

5/13/2010 Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις κατασκηνώσεις του 2010 έληξε την Παρασκευή 7-5-2010.
...

4/30/2010 Σας ενημερώνουμε ότι η κατασκήνωση Golden Horse απέσυρε τη συμμετοχή και τις θέσεις της για τις κατασκηνώσεις Τ.Α.Ν.Τ.Π.-Ο.Α.Ε.Ε. 2010....

4/28/2010  Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα δεχθούμε αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις Τ.Α.Ν.Τ.Π.-Ο.Α.Ε.Ε. από τα γραφεία μας στις 5-5-2010, ημέρα Τετάρτη, λόγω της 24ωρης απεργίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
...

4/23/2010 Σας ενημερώνουμε ότι θα φιλοξενηθούν και αυτό το καλοκαίρι σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων της Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Ο.Α.Ε.Ε. (Κλάδος Κύριας ασφάλισης πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.) γεννηθέντα από 1.1.1996 - 31.12.2004.
...

4/20/2010 Σας ενημερώνουμε ότι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 21-4-2010, ημέρα Τετάρτη (αντί της 22-4-2010 που είχε οριστεί με την αρ.πρωτ. 4380/22-3-2010 πρόσκληση μας), λόγω της 24ωρης απεργίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 22-4-2010. ...

3/30/2010 Η περιφερειακή Δ/νση ασφάλισης-παροχών του τομέα ασφάλισης ναυτικών και τουριστικών πρακτόρων ΟΑΕΕ προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος τους επιχειρηματίες κατασκηνωτάρχες...

9/16/2009 Σας ενημερώνουμε ότι από 01-07-2009 πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις Ασφαλιστικές Εισφορές, του Κλάδου Υγείας....

12